Beste mensen ,Is er nog hoop ????

Als ik kijk wat er allemaal gebeurdt in deze wereld kan ik alleen maar zeggen we leven heel dicht bij wederkomst van Jezus christus .Vele die dit nu lezen zullen misschien als ze dit lezen wel lachen maar probeer er even bij te blijven want ik wil proberen het jullie te laten zien .

In het boek Mattheus 24 vragen de discipelen aan Jezus wanneer hij weer terugkomt n Jezus zegt vanaf vers 4 ‘En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.’
‭‭Matteüs‬ ‭24:4-13‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/mat.24.4-13.nbg51
In 1948 is de staat Israël ontstaan en Jezus zegt daar in hetzelfde hoofdstuk in Mattheus’ dit over .Hier het stuk uit de amplified bible 

‘From the fig tree learn this lesson: as soon as its young shoots become soft and tender and it puts out its leaves, you know of a surety that summer is near. So also when you see these signs, all taken together, coming to pass, you may know of a surety that He is near, at the very doors. Truly I tell you, this generation (the whole multitude of people living at the same time, in a definite, given period) will not pass away till all these things taken together take place.’
‭‭Matthew‬ ‭24:32-34‬ ‭AMP‬‬
http://bible.com/8/mat.24.32-34.amp. Hier zegt Jezus als je de vijgenboom ziet opgroeien (hier wordt de staat Israël bedoelt ) Die generatie zal geenzins voorbij gaan .Dus dat betekend dat dat onze generatie is .


Het is heel belangrijk (ook al ben je nog geen christen) om om je heen te gaan kijken war er allemaal nu in deze duistere wereld gebeurt ,je ziet allerlij profetieën in razend tempo in vervulling gaan ,en deze vind ik persoonlijk de heftigste .In het boek openbaring hoofdstuk 13 staat dit .

‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’
‭‭Openbaring‬ ‭13:16-18‬ ‭NBG51‬‬
Hier wordt gesproken over een betalings systeem  of niet soms ?? God zegt in de bijbel dit als je het merkteken aanneemt .LEES DIT AANDACHTIG AUB .

‘En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.’
‭‭Openbaring‬ ‭14:9-10‬ ‭NBG51‬‬
Je zal misschien NU wel zeggen dat is ver van mijn bed show maar ik zeg je blijf nog even verder lezen want dit staat er binnenkort te gebeuren in Europa .

Robin de Ruiter heeft zijn laatste boek ‘De komst van de Transitie’ geüpdate naar ‘2018 een wereld zonder contant geld’. Hij schrijft daarin:”De EU-commissie heeft het voornemen om in 2018 al het contante geld in de EU-landen af te schaffen en te verbieden.”

Hij schrijft letterlijk: “Het contante geld zal worden afgeschaft om de weg vrij te maken voor totale afhankelijkheid van het wereldwijde computersysteem. Door middel van een chip in een plastic pas of in uw lichaam verschaft u zich toegang tot dit systeem.

De Ruiter waarschuwt met tal van bronvermeldingen voor de volledige afhankelijkheid van de mens van dit systeem, die toegang verschaft of blokkeert tot alle primaire behoeften van de mens. ” Door de koppeling van alle systemen aan elkaar, inclusief camerasystemen, is een individu (lees: nummer) binnen de kortste keren achterhaalt.

Hij analyseert meesterlijk hoe alle systemen, van transport tot computersysteem in elkaar grijpen om controle (lees: dictatuur) op de mens te kunnen uitoefenen.

Als argument van privacy schendig wordt vaak gegeven dat als je niets te verbergen hebt, er niets aan de hand is. Niets is minder waar. Er blijft niets meer verborgen voor het alziend oog van het systeem. Dus je kan niets meer verbergen, zelfs als wil je dat.

Robin de Ruiter haalt ook aan wat angst met de mens en met de massa doet. Iets wat ik in iedere Angstmonitor benadruk geeft hij als volgt weer:”Je kunt bij grote aantallen mensen verschillende ideeën of overtuigingen implanteren nadat de gewone hersenfuncties voldoende verstoord zijn geraakt door onopzettelijke/opzettelijk veroorzaakte angsten, woede of opwinding.”

Anders gezegd, mensen die in een staat van angst zijn, zoals de angst voor vluchtelingen van dit moment, zijn gemakkelijk te manipuleren en aan te zetten tot bijvoorbeeld oorlogen of andere gewelddaden!

Tot besluit nog een prachtig optimistisch beeld van De Ruiter:
” We kunnen mensen gewoon een normaal salaris geven en de rente verlagen tot een dusdanig laag rentepercentage dat het net voldoende is om de geldmachinerie in gang te houden, zodat mensen niet alles gaan oppotten. Bankiers kunnen de wapenindustrie droogleggen en hetzelfde uit het niets gecreëerde geld uitgeven aan positieve zaken.”

“2018 een wereld zonder contant geld”

Je ziet nu zelf dat de bijbel het wordt van god heel accuraat en relevant is en roep ik op aan een ieder die dit leest word aub wakker de komende jaren worden heel heftig want de elite willen de nieuwe wereld regering keihard doordrukken met aan het hoofd een wereld leider DE ANTI CHRIST .

Toeslot vraag ik aan een ieder van jullie als je niet weet als je nu op dit moment zal sterven en je weet niet of je naar de hemel gaat bid dan dit gebed met mij mee .Je bent een gebed verwijderd met de eeuwigheid doorbrengen met Jezus in de hemel .

Het gebed :  (VUL NAAM IN), als jij vandaag het
geschenk, dat God voor je heeft, wil
aannemen, bid mij dan hardop en met
je hart na. Lieve Heer Jezus, kom in
mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was
en reinig me. Zet me vrij. Jezus dank
U, dat U stierf voor mij. Ik geloof, dat
U weer bent opgestaan en dat U weer
terug zult komen voor mij. Vul mij met
Uw heilige Geest. Geef me passie voor
de mensen, die U nog niet kennen,
honger naar de dingen van God en
vrijmoedigheid om het evangelie van
Jezus Christus door te geven. Ik ben
gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben
vergeven en ik ben op weg naar de
hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

 Als een dienaar van het evangelie van
Jezus Christus vertel ik je vandaag, dat
al je zonden zijn vergeven. Denk er altijd
aan naar God toe te rennen en niet
bij Hem weg, want Hij houdt van je en
heeft een geweldig plan voor jouw leven.
.

ALS JULLIE NOG VRAGEN HEBBEN OF MEER INFO WILLEN SCHROOM DAN NIET OMDAT TE VRAGEN ,JE KAN EEN BERICHT STUREN VIA MIJN TWITTER ACCOUNT .

TWITTER : WIMVISSCHER777 

GODS RIJKE ZEGEN 

Wat sprayen ze toch in de lucht ??????

Het zal menig een in de loop der jaren wel eens opgevallen zijn .De weersvoorspellingen zijn super en je staat s,ochtends op en je ziet een strak blauwe lucht .Maar dan een half uur later zie je allemaal vliegtuigen vliegen zoals hierboven en die vliegen Kris kras door de lucht en binnen een half uur is de mooie strak blauwe lucht gedompt onder een zware nevel ,zoals de foto hieronder .
De meeste onder ons vragen totaal niet af wat dit zijn .De meeste mensen denken dst de condens is van een vliegtuig en gaan weer verder waar ze mee bezig want zo zijn de mensen in Nederland geprogrammeerd .ze stellen geen vragen ze gedragen zich gewoon als makke schepen 

Maar als de bevolking  van Nederland eens zou weten wat er daarboven in de atmosfeer gesprayed wordt weet ik zeker dat er 10 miljoen mensen tegelijk in opstand zouden komen .Gelukkig zijn er ook artiesten die wakker zijn zoals prince hieronder vind je in interview  uit 2010 waarin hij haarfijn uitleg wat chemtrails zijn .


http://youtu.be/w9Ri3Z8lQm4

 

 
Ze(elite) sprayen allerlei soorten chemicaliën in de lucht die weer neerkomen op de gewassen en op ons ,ze blokkeren de zonnestralen wat weer verklaart dst depressies steeds meer toenemen want mensen hebben veel zonlicht nodig .ik zal hieronder nog enkele films zetten ,neem de tijd om ze te bekijken en deel het met al je vrienden en familie .Het worde de hoogste tijd dat de mensen de waarheid horen wat de elite met ons van plan zijn .

http://youtu.be/lZaD-H_j3pU.  Secret chemtrail pilot Speaks 


http://youtu.be/jf0khstYDLA   What in the world are they spraying 

Ik hoop dat jullie weer een beetje wakkerder zijn gaan worden wat er daadwerkelijk in onze wereld aan de hand is . 


Mvg

Wim 

The day after and what now

Gisteren was een mooie dag voor onze democratie .Een grote meerderheid van het Nederlandse volk heeft tegen het associatie verdrag met Ukraine gestemd .De hele dag hielden de gecontroleerde media een beeld voor dat we het niet zouden halen .Maar het is ons toch gelukt en ik ben super blij dat het volk van Nederland wakker aan het worden is wat er werkelijk in onze wereld aan de hand is .Voor wie dat nog niet weten heb ik hier een link van de spraakmakende documentaire endgame van Alex Jones met Nederlandse ondertiteling .Deze docomantaire heeft mijn ogen geopend in 2007 .

https://youtu.be/0It0oQp4KVg
Terugkomende op de grote overwinning van het volk wat waren de reacties van de criminelen die ons volk vertegenwoordigen .Hier onze Pinokkio mark Rutte .

Het zal nog weken duren voor het kabinet een beslissing neemt. Eerst wil Rutte overleggen met de andere EU-partners over ‘een oplossing die voor iedereen acceptabel is’. De nee-stemmers onder aanvoering van Jan Roos, Geert Wilders en Emile Roemer vierden gisteren feest. Maar of de euforie bij de tegenstemmers zal beklijven is zeer twijfelachtig. Nederland kan niet op eigen houtje het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne opblazen en zal met de hoed in de hand bij andere landen moeten vragen of het op onderdelen kan worden aangepast..

Hier wordt gesproken over aangepast nee wij hebben nee gestemd en dus gaat het gewoon niet door punt ! 

En nu terroroeroe Pechtold 

De bedenkers van het referendum geven niets om de Oekraïners!!!!!!  Ja ik had ook niks anders verwacht .


Ik roep de Nederlandse bevolking op om alles goed in de gaten te houden ,ik zal dat zeker doen met alles wat in mij is .De elite zullen er alles aan willen doen om de verdrag gewoon door te drukken en dan is het ons om in opstand te komen !!!!

Mvg 

Wim visscher 

Ik had toch gelijk toch fraude tijdens verkiezingen .

Ik had toch gelijk ,veel criticasters vonden mijn post belachelijk dat ik vermelde dat er op grote schaal fraude was gepleegd tijdens de verkiezingen en Viola lees het stuk hieronder wat forum voor democratie van de week openbaarde .
Veel gemeenten weigeren de verkiezingsuitslag van 15 maart op stembureau-niveau te publiceren en willen de gegevens nu gaan vernietigen. Dit zijn ongehoorde praktijken die in strijd zijn met de fundamenten van een transparante democratie. Op deze manier wordt de verkiezingsuitslag onherleidbaar. FVD gaat Minister Plasterk (BZK) nu oproepen om ALLE gemeenten te verplichten de uitslagen alsnog zo spoedig mogelijk bekend te maken op de gemeentelijke websites en te voorkomen dat de data vernietigd worden. http://www.fvd.nl


Naar dit stuk schreef ook de Volkskrant hier een stuk over zie het stuk hieronder .
‘Zo voed je complottheorieën’: veel stembureaus houden uitslagen voor zichzelf
Stemgegevens verdwijnen in het grote vergeetboek
Het is voor onderzoekers, politieke partijen en andere geïnteresseerden moeilijk om een goed overzicht te krijgen van de verkiezingsuitslag per stembureau. De Kiesraad verzamelde die informatie niet omdat het dit jaar verboden was om de uitslag digitaal door te sturen.
Dion Mebius Timo Nijssen Geart Van Der Pol 29 maart 2017, 06:41

    

Blijf op de hoogte
Iedere zaterdag rond het middaguur de recensies en interviews die u niet mag missen en het boek van de week? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Een groot deel van de 388 Nederlandse gemeenten publiceert de uitslagen op stembusniveau niet uit eigen beweging. De verkiezingsuitslagen van dit jaar dreigen zodoende onherleidbaar te worden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet er bij de gemeenten op aandringen om de gegevens per stembureau alsnog te openbaren, vindt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, die de Kiesraad adviseert. ‘De digitale burger verwacht transparantie van de overheid. Daarom moeten de uitslagen ook zo volledig mogelijk worden gepubliceerd. Anders voed je complottheorieën over de verkiezingsuitslag.’
Lees ook: Van PVV-speeltuin tot VVD-residentie: op 15 maart maakten we een tour langs stembureaus waar in 2012 ‘extreem’ is gestemd. 
Het doormailen van uitslagen was niet toegestaan. Stembureaus moesten hun uitslagen doorbellen naar het gemeentehuis
Uit angst voor kwaadwillende hackers werd bij de verkiezingen van dit jaar zo veel mogelijk handmatig geteld. Het doormailen van uitslagen was niet toegestaan. Stembureaus moesten hun uitslagen doorbellen naar het gemeentehuis. Dat telde de uitslagen van de stembureaus bij elkaar op en belde die weer door naar het hoofdstembureau van de kieskring. Dat droeg de uitslagen over aan de Kiesraad.
Bij de verkiezingen in 2010 en 2012 werden de uitslagen nog digitaal verstuurd. De Kiesraad kon de uitslagen op stembusniveau daardoor ‘als bijvangst’ beschikbaar stellen voor onderzoekers en het publiek. Nu kan dat niet.
Kies je stelsel
Een enorm aantal partijen haalde de Tweede Kamer: 13. Wordt het niets eens tijd om ons kiesstelsel aan te passen? Een kiesdrempel of districten? Sleutel zelf aan het stelsel en laat de Tweede Kamer van kleur verschieten.
De uitslagen per stembureau liggen achter slot en grendel en zijn alleen op door de gemeente te bepalen inzagemomenten in te zien. Drie maanden nadat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is verklaard, worden ze vernietigd en zijn de uitslagen van de 9.400 stembureaus niet meer te achterhalen. Tenzij gemeenten de uitslagen op eigen initiatief publiceren, maar dat gebeurt nauwelijks.
De Politieke Academie – een bureau dat voor politieke partijen in kaart brengt waar hun kiezers wonen – zag dat aankomen en investeerde tienduizenden euro’s in uitzendkrachten. Die moesten langs de 300 Nederlandse gemeenten die de uitslagen niet zelf publiceerden om de processen-verbaal over te schrijven. ‘Maar die inzagemomenten zijn een farce’, zegt voorzitter Frank van Dalen. ‘De inzagetermijn was te kort. Bovendien moest je in 80 procent van de gevallen eerst een afspraak maken. Dat maakt het voor de gewone burger onmogelijk om de landelijke uitslagen te controleren.’
Het was voor de gewone burger onmogelijk om de landelijke uitslagen te controleren
Alleen de Politieke Academie heeft nu een overzicht van alle uitslagen per stembureau. Een onwenselijke situatie, zegt hoogleraar Voermans. ‘De mogelijkheid voor het publiek om de stembusgang te controleren is dit jaar zeer beperkt. Gemeenten proberen het wettelijke recht op inzage af te knijpen door de uitslagen slechts kort in een zaaltje beschikbaar te stellen.’
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt de gemeenten erop te hebben gewezen dat geïnteresseerden de uitslagen mogen inzien. Het digitaal bewaren van de gegevens zou geen praktisch nut hebben, omdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is. Mogelijk wordt het handelen van de gemeenten nog wel tegen het licht gehouden bij het evalueren van de verkiezingen.
De Kiesraad gaat contact opnemen met alle gemeenten om de uitslagen per stembureau te achterhalen, zo laat een woordvoerder weten. ‘We kijken of dat in drie maanden lukt.’
De Tweede Kamer vertegenwoordigt het Nederlandse volk. Maar zijn de Kamerleden ook een afspiegeling van de bevolking? 

Lees en huiver dit staat ons te wachten !

  
Op de linkerbaan van een smalle Griekse bergweg dendert een touringcar op hoge snelheid de Olympus af. Passagiers kijken verschrikt naar buiten. Links gaapt een steile afgrond en rechts doemt de bergwand op. In de bus klinkt gekreun en gegil.
In de verte knipperen tegenliggers met hun lichten. Angst rolt door het gangpad: “Naar rechts, naar rechts, ga in godsnaam naar rechts.”De chauffeur draait zich lachend om: “onzin, wat nou rechts, ik rij rechts, dat zie je toch.” Naast hem staat een slungelige jongen in een wit overhemd met opgerolde mouwen. Om zijn schouder hangt een gifgroene tas met het opschrift Hoop Wint Het Van De Angst. De chauffeur geeft hem een por in de zij: “Wat jij Jesse, zal ik de motor uitzetten, dat bespaart een hoop energie.”
Op 15 maart kunt u boeken voor deze reis. Het uitje heet Rutte III. Wie is deze chauffeur annex reisleider en wat staat er allemaal op het programma?
Links vehikel

We hebben bestuurder Rutte zes jaar aan het werk gezien en hem leren kennen als een lachende leugenaar, een beloftebreker en een goedgebekte bluffer. Onbetrouwbaar tot aan het laatste inlegvelletje. Een man die onderste stenen onvindbaar diep weet te begraven. Geen sterke, daadkrachtige leider, maar een buigzame, aan macht verslaafde manager. Grossierend in holle praatjes leidt hij ons land als een franchisenemer van internationale machten. Een politicus die A zegt maar B bedoelt. Een man die beweert een rechtse VVD’er te zijn maar van zijn eigen partij een links vehikel heeft gemaakt: een Hollandse versie van de Democratische partij.
Tijdgeest

Rutte staat met zijn rug naar de toekomst. Hij hoort bij een politieke kaste die wereldwijd van het toneel wordt gejaagd. Hun tijd is voorgoed voorbij. Toch droomt hij nog altijd van een hoofdrol. Rutte meent dat híj de tijdgeest kan keren. Daarom bevecht hij de Brexit, vertelt hij angstaanjagende leugens over de economische gevolgen en bedreigt en chanteert hij de regering van Engeland.
De verkiezingsnederlaag van Hillary Clinton heeft hem hevig aangegrepen. De onverbiddelijke opkomst van Donald Trump bekijkt hij met onverholen afschuw. Zijn buitenlandadjudanten mogen de nieuwe president en zijn team ongestraft kleineren en beledigen. Deze kinderachtige kleinzieligheid brengt de belangen van ons land in ernstig gevaar. De politieke revolutie die Trump veroorzaakt is onomkeerbaar en zal voelbaar zijn in alle internationale overlegorganen.
Wilders en zijn kiezers worden

simpelweg buitenspel gezet
Wilders

Rutte haat het electorale succes van Geert Wilders. Vervolging, leugens over weglopen en demonisering lijken Wilders niet te deren. Daarom acht Rutte het tijd voor een beproefd middel uit de totalitaire gereedschapskist. Wilders en zijn kiezers worden simpelweg buitenspel gezet. Democratie doet er niet langer toe. Rutte en zijn kompanen bepalen wie er wel en niet mag meedoen. Al stemt Nederland overtuigend rechts, er komt een links kabinet: Rutte III. Met Pechtold, Buma en eventueel iets Roods en Groenlinkserigs ter aanvulling. Ondertussen hult Rutte zich schaamteloos in de mantel van Geert Wilders. Alles voor een zetel winst.
Islamisering

De immigratie- en islamproblematiek zal onder Rutte III Frans/Zweedse vormen aannemen. Het faliekant mislukte diversiteitsbeleid wordt overal dwingend ingevoerd. Onze grenzen staan wagenwijd open. Minister Pechtold wil geen immigratielimieten noemen. Zogenaamde islamofobische uitingen worden bij wet verboden. Haatimams, IS-strijders en andere terreurapologeten lopen ons land vrijelijk in en uit. Onder het mom van de vrijheid van meningsuiting organiseren terreurgroeperingen hier jaarlijks hun congressen. In islamitische wijken wordt het geweldsmonopolie overgedaan aan speciaal opgeleide shariapolitie. Shariarechtbanken worden onder ‘streng’ toezicht toegestaan.
Uitgaven voor uitkeringen en sociale voorzieningen stijgen explosief. De belastingdruk gaat verder omhoog. Op straat wordt dreigend geweld een alledaags verschijnsel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid ontmoedigt en bemoeilijkt aangiften en maakt van stijgende misdaadcijfers een dalende trend. Bedreigde burgers overwegen het heft in eigen hand te nemen.
De opmars van Jodenhaat in ons land

zal onstuitbaar blijken
Nieuwe antisemieten

Net als bij Rutte I en II hoeft de Joodse gemeenschap tijdens feest- en hoogtijdagen niet te rekenen op vriendelijke woorden in een TV of video-boodschap uitgesproken door onze minister-president. Daarvoor is de gemeenschap te klein. Een Ramadan-boodschap heeft aantoonbaar meer electoraal succes. Dat is het type resultaat waar Ruttes managershart sneller van gaat kloppen. Rutte weet hoe de hazen lopen. Nederland geeft nu eenmaal meer om dode Joden dan levende. Breedgetrokken herdenkingstoespraken zijn het succesnummer van iedere moralist. Moslims. Dat zijn de nieuwe Joden. Islamofobie en antisemitisme gaan immers hand in hand. De opmars van Jodenhaat in ons land zal onstuitbaar blijken. Onder Rutte III zullen nieuwe antisemieten als rapper Emms het volk op uitnodiging voorgaan in het herdenken en vieren van onze ‘vrijheid’.
Israël-boycot

Rutte III zal zich blijven bemoeien met de interne aangelegenheden van de staat Israël. “Het is de evergreen van het buitenlandbeleid” volgens de nieuwe Buza-minister Han ten Broeke. Ten Broeke is net als Rutte en zijn collega’s in de EU-fractie een politicus die A zegt maar B doet. In Europa stemt de VVD voor boycotmaatregelen tegen Israël die in de Tweede Kamer door Ten Broeke met kunstgrepen moeten worden tegengehouden. Het is de man die meent dat Israël zich dient terug te trekken achter de onverdedigbare (pre)1967 grenzen. Een politicus die bouwt en vertrouwt op Palestijnse diplomatie. Een man die zich voordoet als een Weberiaanse realist maar in werkelijkheid een John Kerry-achtige idealist is. Met de Amerikaanse Wondergirl Nikki Haley in de VN, de chemie tussen Netanyahu en Trump, en de nieuwe initiatieven die in het Midden-Oosten op stapel staan is de rol van Ten Broeke en zijn Europese evenknieën bij voorbaat uitgespeeld. Er is niemand die hen nog serieus neemt.
Soevereiniteit

Wat er rest van onze soevereiniteit raken we volledig kwijt. Rutte heeft zes jaar lang geen enkele poging ondernomen om onze verloren soevereiniteit te herstellen. De daarvoor benodigde grondwetwijzigingen zijn aan hem, de VVD, D66, CDA en de rest van de linkse partijen niet besteed. Zij vinden het wel goed zo. Engeland verlaat de EU om te ontsnappen aan de wurggreep van de Commissie en het Europese Hof terwijl Rutte ieder EU-decreet braaf accepteert. Rutte III wordt het kabinet dat ons laatste restje soevereiniteit voorgoed weggeeft. Brussel en de VN krijgen vrij spel in ons land.
Een extreemlinks opleidingsbastion

voor activistische diplomaten
Extreemlinks

Het huidige stemgedrag van Nederland in de VN is slechts een voorproefje van wat ons allemaal te wachten staat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is een extreemlinks opleidingsbastion voor activistische diplomaten. Denk aan PvdA’ers als Koenders, Timmermans, Bonis, Servaes c.s. en Groenlinksers als Bram van Ojik en Mariko Peters. De lijst is lang en griezelig. Onze eigen wetgeving doet in zulke kringen niet langer ter zake. Internationale verdragen en Europees recht zullen leidend en allesbepalend zijn. Nederlanders worden vervolgd en veroordeeld aan de hand van hen onbekende wetten ontworpen in ongrijpbare, ondemocratische instituten. Ons land wordt onder Rutte III een juridische mensenrechten hel.
Gedwongen door internationale verdragen stuurt Rutte III een groeiend deel van ons belastinggeld naar andere landen, corrupte overheden en frauduleuze organisaties die hun uitgaven niet kunnen verantwoorden. Met Rutte III raken we de macht over onze begroting kwijt. Brussel bepaalt in grote lijnen ons huishoudboekje. Onze staatsschuld van momenteel ruim 470 miljard euro zal onder het geld uitdelende Rutte III met tientallen miljarden toenemen.
NAVO

Een hogere NAVO-bijdrage kan en wil Rutte niet betalen, liet hij onlangs weten. Ons leger is letterlijk uitgekleed. Reden onze soldaten vroeger op de fiets naar het front, binnenkort zoeken ze op Marktplaats naar passende kleding en schoeisel. Een botsing over dit gedrag met het Trump-team is onvermijdelijk. We kunnen Amerika niet voortdurend tegen de schenen schoppen en verwachten dat zij onze rekeningen betalen en bij onheil en dreiging voor ons de kolen uit het vuur halen. Rutte III koerst af op een ernstige diplomatieke botsing met onze belangrijkste bondgenoot. Met kostbare en levensgevaarlijke consequenties.
Rutte III kiest voor een ramkoers tegen

Trumps nieuwe buitenlandbeleid
Ramkoers

Waar het Trump-team op zoek gaat naar vredesinitiatieven zoekt Rutte III ruzie. Aan de Oostgrens van Europa en in de conflicthaarden van het Midden-Oosten. Rutte III kiest voor een ramkoers tegen Trumps nieuwe buitenlandbeleid. Rutte III weigert mee te werken aan de strijd tegen het Radicaal Islamitische Terrorisme. Het nieuwe Koude Oorlog-plan van veiligheidsadviseur Sebastian Gorka, zoals beschreven in zijn boek Defeating Jihad: The Winnable War en zijn artikelen in Defensie tijdschriften wordt op dit moment uitgevoerd door het Trump-team. Rutte III zal dit plan als onwerkbaar terzijde schuiven. Daarmee verandert Nederland in de ogen van Amerika definitief in een onbetrouwbare bondgenoot.
Ouderen

De verzorging van hulpbehoevende ouderen zal verder verslechteren. Het benodigde geld verdwijnt immers voor een flink deel naar Europa en andere continenten. Het zal de levensvreugde bij onze bejaarden niet verhogen. Het door D66 zo eufemistisch getitelde Voltooid Leven Wens programma zal in zulke omstandigheden bijzonder succesvol blijken. Met een speciale Pia Dijkstra cursus onder de broekriem kan iedere sluwe psychopaat binnenkort aan de slag als Voltooid Leven Beëindiger. Zelfs uw lichaam wordt staatseigendom. Tenzij u uitdrukkelijk bezwaar maakt worden op uw sterfbed alle bruikbare organen geoogst uit naam van de alom aanwezige overheid.
Regelzucht

Ooit stuurde Rutte zijn PvdA-kameraad Timmermans naar Brussel om de krankzinnige regelzucht van de EU te temperen. Daar is niets, maar dan ook niets van terechtgekomen. De regeldruk neemt alleen maar toe. Timmermans is de hoofdchanteur van immigratiezaken geworden. Hij gaat landen vervolgen die hun grenzen sluiten voor immigratie. In eigen land heeft de regeldruk hallucinante vormen aangenomen. Het MKB klaagt steen en been.
Timmermans is de hoofdchanteur

van immigratiezaken
Het Trump-team heeft een bijzonder effectieve maatregel ingesteld. Bij iedere nieuwe wet of richtlijn moeten er twee verdwijnen. Dat lucht op. Het stimuleert de economie en de ondernemingslust. In ons land worden over de consequenties van een genomen maatregel vuistdikke rapporten geschreven en onderwijl weer tien nieuwe wetten bedacht. De ambtenaren onder Rutte III krijgen vrij spel om elk initiatief uit het bedrijfsleven in hermetische wetgeving te bevriezen.
De motor valt uit. Het is ijzingwekkend stil in de bus. Het geraas van de wind beneemt iedereen de adem. Verlamd van schrik houden de passagiers elkaar vast. Er barst een orgie van lawaai los. Staal verpulvert staal. Niemand weet nog wat boven of beneden is.
Rutte III rijdt ons land total loss. Frontaal tegen de tijdgeest of regelrecht het ravijn in. Wie op 15 maart in Ruttes bus stapt is niet avontuurlijk maar suïcidaal.
Blijf niet thuis. Ga stemmen. Laat reisleider Rutte links liggen. Stem op een van de partijen rechts van de VVD. Laat uit landsbelang de ramp die Rutte III heet niet van start gaan.
Mvg 
Wim 
===============================================================

Mail aan geert Wilders 

Vanmorgen vroeg om half 10 heb ik de pvv gebeld en mijn boosheid kenbaar gemaakt over de beslissing van het maffia partij kartel Rutte en buma .

Ze hebben mijn kenbaar gemaakt dat ik een email persoonlijk naar geert Wilders kan sturen die hij persoonlijk binnen krijgt .Ik heb hem zonet verzonden en ik zal hem hieronder even posten .Misschien een idee omdat ook te doen .


Beste geert ,

Met afschuw en grote boosheid vernam ik gisteren tijdens het nieuws dat de maffia brigade Rutte en buma niet eens het fatsoen hadden om naar jou te luisteren over een eventuele samenwerking .

Zo zet deze maffia kartel 1,3 miljoen pvv stemmers buitenspel en ontneemt hun eigenlijk het stemrecht .Wat deze kartel bazen eigenlijk tegen het volk zeggen is jullie stemmen zoals wij de elite willen en anders hoepel je maar op .

Beste geert als het er zo aan blijf toegaan vrees ik met grote beven voor hetbestaansrecht van de pvv maar vooral voor het bestaansrecht van ons mooie vaderland want met deze kartel bazen gaan we een grote duisternis tegemoet .

Daarom roep ik jou op om namens de 1,3 miljoen pvvleden om snel harde AKTIES te gaan organiseren en sls ik daar bij kan helpen je hebt mijn nummer .

Zo mensen ik heb mijn plicht gedaan en ik roep iedereen die een hart heeft voor ons mooie land om geert ook te mailen .

Mvg

Wim 

Van pvv naar forum voor democratie !!!!!


Na diverse blogs over de grootscheepse fraude die er waarschijnlijk is gepleegd om de pvv buiten spel te zetten ben ik op pad geweest om aan diverse mensen te vragen en dan vooral pvv stemmers wat nu en hoe verder .


De meeste zeiden tegen mij het heeft helemaal geen nut het is de laatste jaren altijd hetzelfde de pvv is voor de verkiezingen altijd de grootste en op het moment surpreme verliezen ze .Wat ik ook steeds te horen kreeg is dat geen enkele partij met Wilders wil regeren ,dus stop ik met stemmen .Ik kwam er snel achter dat veel pvv stemmers in een grote dip zitten en daar wil ik het kort met jullie over hebben want er is een sprankje hoop er is licht aan het eind van de tunnel let maar eens op .


Ook ik baalde enorm dat de pvv niet de grootste is geworden maar ik ben eens goed gaan nadenken  als Wilders  zal echt dingen moeten veranderen want de mensen gaan inzien dat als je niet wint en geen een partij wil met je samen werken de 1,5 miljoen stemmen weggegooide stemmen zijn .

2 weken geleden ben ik naar een meeting geweest van forum voor democratie met Thierry baudet in Rotterdam .Deze jongeman boeide mij van het begin tot het eind van de meeting .Deze partij forum van democratie wil bijna dezelfde dingen in ons mooie Nederland veranderen als de pvv maar met het elan van Pim fortuin .Ik zal de link van deze bijeenkomst hieronder zetten ,ik weet zeker dat jullie geboeid zullen kijken .


https://youtu.be/LJg-QzScBzo


Misschien moeten we en daar bedoel ik mee alle pvv stemmers zich eens goed achter de oren gaan krabben en de volgende keer massaal op Thierry baudet en theo hiddema gaan stemmen want zij kunnen misschien wel voor mekaar krijgen wat geert Wilders steeds niet lukt .Laat me weten wat jullie er van vinden . 

Mvg 

Wim visscher 


De telegraaf en EenVandaag hebben de Nederlandse bevolking beduvelt over het laatste debat tussen Wilders en Rutte vlak voor de verkiezingen .


Er is gebleken dat de telegraaf en EenVandaag de Nederlandse bevolking bedondert hebben over het debat tussen Wilders en Rutte .Dst is aan het licht gekomen door het kanaal infowars.com van Alex Jones .Hieronder vinden jullie het hele stuk in Engels .Het last zien dat de mainstream media ons altijd voor de gek houd .

WILDERS EVISCERATES OPPONENT: ‘YOU ARE THE PRIME MINISTER OF FOREIGNERS’

Wilders speaks out against Soros-fueled migrant crisis
Dutch MP Geert Wilders dubbed his opponent and current PM of the Netherlands, Mark Rutte, the “prime minister of the foreigners” in a live face-to-face debate that aired just 36 hours before Holland’s pivotal March 15 elections.
“We need to chose for our own people, for our own parents, and not for the asylum seekers,” Wilders said. “You are not the prime minister of the Netherlands, but of the foreigners.”

“You are being taken hostage by [Turkish President] Erdogan. Close the Dutch borders,” he warned.

Dutch MP Geert Wilders dubbed his opponent and current PM of the Netherlands, Mark Rutte, the “prime minister of the foreigners” in a live face-to-face debate that aired just 36 hours before Holland’s pivotal March 15 elections.
“We need to chose for our own people, for our own parents, and not for the asylum seekers,” Wilders said. “You are not the prime minister of the Netherlands, but of the foreigners.”

“You are being taken hostage by [Turkish President] Erdogan. Close the Dutch borders,” he warned.

“We must directly expel the Turkish ambassador and the rest of his staff from the country, otherwise we accept that we are being insulted,” Wilders said, echoing a Tweet he posted yesterday on the matter.

Rutte attempted to ridicule Wilders’ use of Twitter to speak directly to his constituents, an approach also popular with U.S. election winner, President Donald Trump, who uses the medium as a way to bypass the warped media filter.

“That’s the difference between tweeting from your couch and governing the country,” Rutte mocked. “If you govern the country, you have to take sensible decisions, and that isn’t sensible.”

Wilders attacked Rutte’s history of broken promises, saying, “We would get tax cuts, a tougher policy on immigration, we would get €1,000. And what came out of these promises? We had record after record immigration. And taxes only increased.”
A Twitter poll conducted by De Telegraaf, the Netherlands’ largest corporate publication, reflects that Wilders crushed Rutte in the court of public opinion, with Wilders taking 64% of over 25,000 votes at the time of this writing, which aligns identically with a poll presented by Dutch reporter, Tom van’t Einde, and voted upon by over 16,000 respondents.
A Twitter poll conducted by De Telegraaf, the Netherlands’ largest corporate publication, reflects that Wilders crushed Rutte in the court of public opinion, with Wilders taking 64% of over 25,000 votes at the time of this writing, which aligns identically with a poll presented by Dutch reporter, Tom van’t Einde, and voted upon by over 16,000 respondents.

The debate could have definitive impact on the election as voters weigh whether to continue with Rutte and the status quo that has the paved the way for the Islamization of Holland, or to take a chance on the nationalist-populist goals of Wilders, whose primary mission is to reverse the Netherlands’ course towards becoming the next Sweden or Belgium.

According to The Economist Group, “Pollsters indicate that a majority of voters are still in doubt between several parties, suggesting that these debates could have a significant influence on the final result.”

Interestingly, Rutte himself has admitted that Wilders’ has a chance to win the election, saying, “There is a real risk that on March 16 we can wake up in this country and Geert Wilders is leading the biggest party and that will send a signal to the rest of the world.”

Currently, the parties of Wilders and Rutte are leading in the Dutch polls, with Rutte’s incumbent VVD slightly ahead, but Wilders has been the clear leader in recent months, so speculation is warranted given the polling reflected in the final days before Brexit and the U.S. presidential election.
Zo zien jullie dat we continu voor de gek worden gehouden .
Mvg 

Wim

VVD de grootste partij hoe is dat mogenlijk lees hieronder !!!! 

         Zoals mijn vorige blog al liet blijken denken ontzettend veel Nederlanders dat er op grote schaal fraude moet zijn gepleegd om de vvd aan de overwinning te helpen .

Sommige critici reageerden verontwaardigd maar ik ga hieronder uit de doeken doen wasrom het raar is dat de vvd met mark Rutte heeft gewonnen .En tegen de critici zeg ik lees dit eens goed door .En dan zullen jullie het met mij eens zijn dat zo,n partij nooit had kunnen winnen .
Lees de 50 redenen om niet op de VVD te stemmen en huiver 👇🏽
1. Mark Rutte doet beloften die hij niet nakomt. De beruchte 1000 euro voor werkend Nederland.
2. Rutte loopt achter Merkel aan met haar EU-belang; het Nederlandse belang komt op de tweede plaats.
3. Als staatssecretaris van Onderwijs riep Rutte op tot Maagdenhuisbezetting; toen dit echt gebeurde, noemde hij deze oproep een blunder.
4. De economische groei van Nederland is achtergebleven ten opzichte van andere Europese landen.
5. De integriteitskwesties van Mark Verheijen, Ivo Opstelten, Fred Teeven, Ard van der Steur en Ton Hooijmaijers.
6. Het continue gegoochel van Rutte met getallen rondom het steunpakket aan Griekenland.
7. Rutte verdraait allerlei waarheden (“economie stort in”) na de Brexit.
8. VVD zit in eurofiele politieke groep ALDE (met de linkse EU-mastodont Verhofstadt aan het roer).
9. Bij het dossier MH17 zegt Rutte dat hij niet rust voor de onderste steen boven is. Dit bovenbrengen duurt inmddels wel heel erg lang.
10. Rutte bluft met een valse beschrijving van de economische realiteit (“we gaan het CPB verslaan”).
11. Er zou volgens Rutte geen verhoging van de eigen bijdrage in de zorg komen in 2012. Deze kwam er wel.
12. Rutte liet Koning Willem Alexander liegen tijdens de troonrede van 2015 over de koopkracht van ouderen.
13. Op social media wordt Rutte het meeste uitgemaakt voor leugenaar.
14. Inzake het Oekraïne-referendum beloofde Rutte dat als het voor de zomer niet lukt om een antwoord te formuleren, dat er dan niet geratificeerd zou worden. Inmiddels is het verdrag geratificeerd.
15. Rutte heeft de VVD een soort D66 gemaakt linkser dan ooit tevoren, waar is de stroming van Bolkestein?
16. Big spender: de staatsschuld is onder Rutte met 100 miljard toegenomen.
17. Regeldruk in het MKB is niet afgenomen, maar toegenomen. Voor ondernemers is de VVD geen eerste keus meer.
18. De armoede onder de Nederlandse bevolking is sterk toegenomen onder Rutte.
19. Rutte schat deze week het toekomstige zetelaantal van de PVV in op 15; hij komt er dag later op terug.
20. De helft van de in Nederland uitgezette asielzoekers is zoek. Zij zwerven ergens door ons land.
21. De kosten van de Gouden Koets en koninklijk zeiljacht de Groene Draeck liggen ruim boven budget, de Ridderzaal-verbouwing is erg duur.
22. Rutte vertelt Londense bankiers hoe ze bonusregels kunnen omzeilen, wat weinig integer is.
23. VVD/Mark beweert in verkiezingsdebat 2012 dat PvdA-plannen voor economische krimp gaan zorgen; dit bleek onjuist.
24. Zalm heeft ons de EURO ingelogen en Hoogervorst heeft ons het nieuwe zorgstelsel ingetrokken. We zitten er met de gevolgen opgescheept.
25. De VVD doet volop mee aan de lobbycratie: zo werd Jorritsma toevallig commissaris bij een JSF-leverancier.
Pffffft, we zijn op de helft.
26. Het TTIP-handelsakkoord zou leiden tot 400.000 meer banen. Dat bleek na een factcheck onwaar).
27. Het gedraai van Rutte in Zomergasten: “ik sluit de PVV zeker niet uit”. Een paar maanden later: de VVD sluit de PVV volledig uit, wat weer ondemocratisch is.
28. De VVD heeft het verhaal de wereld in geholpen dat de PVV Rutte 1 heeft laten barsten, maar het was het CDA die de stekker trok.
29. Het is al jaren grote chaos bij de Belastingdienst, er is onvoldoende adequaat ingrepen door VVD-bewindspersoon Wiebes.
30. De VVD heeft ingestemd met kostbare EU-sancties tegen Rusland. De export is ingezakt en de bijbehorende banen zijn verloren gegaan.
31. Onze defensie is uitgekleed door continue bezuinigingen. Militairen roepen op oefeningen pang-pang bij gebrek aan kogels.
32. Rutte wil de NAVO 2%-norm pas over tientallen jaren bereiken en zet de veiligheid van Nederland al jaren op het spel.
33. Er is een structurele chaos bij Pro-rail, onder verantwoordelijkheid van VVD-minister Schultz van Haegen.
34. We kennen allemaal de corruptiezaak van VVD-coryfee Jos van Rey nog.
35. Fractielid Ybeltje Berckmoes is monddood gemaakt in de fractie. En wie nog meer?.
36. Het nationale pensioentoezicht is onder Rutte 2 gladjes overgeheveld naar de EU. Is dit wel veilig?
37. Wisselende positie ten opzichte van Israël. Nederland is geen trouwe bondsgenoot van Israël meer.
38. Mark Rutte staat onder de invloed van de Bilderberg-groep, hetgeen tot diffuse belangen leidt.
39. Slechts 25% van de geregistreerde misdrijven wordt opgelost. Van meer dan de helft van de misdrijven wordt niet eens meer aangifte gedaan. Waarom nog aangifte doen? De VVD zegt van de law and order te zijn, maar in de praktijk zien we dit niet terug.
40. Rutte bemoeide zich met een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het handenschudden door een islamitische vrouwelijke sollicitant.
41. Rutte hoor je niet over de forse toename van het gebruik van voedselbanken in ons land.
42. Rutte misbruikt cijfers van het CPB en CBS over de daling van de werkloosheid. Door aanpassing van de definitie zijn er minder werklozen.
43. Volkert van der Graaf zou van Rutte nooit op proefverlof mogen. Ook gaf Rutte in 2012 aan dat de Minister van Justitie moest opstappen als Volkert vd Graaf proefverlof zou krijgen.
44. Rutte staat volledig achter de “rechtsstaat” Turkije. Ook nadat Erdogan na de staatsgreep een grote zuivering begon onder politici, journalisten en ambtenaren.
45. Leugens over QE-programma, geldverruiming in de EU door de Europese Centrale Bank.
46. Rutte zegt dat er geen ruimte is om de financieringstekort verder te laten oplopen. Dit is feitelijk onwaar, het relatieve tekort in NL is veel lager dan Italië of Duitsland.
47. Mark Rutte wil van politiek entertainment maken: hij vraagt Gordon voor de VVD-kieslijst.
48. Rutte zegt sorry voor verbroken beloftes, maar doet dit als verplicht nummertje uitsluitend om opnieuw premier te worden.
49. VVD is de partij met de meeste integriteitsschandalen.
50. En tot slot: het verdwenen geld in de vorm van de Griekse honderden miljarden (“er gaat geen cent meer naar Griekenland”).
Na het lezen van dit alles is het onmogelijk dat een mens met een normaal verstand nooit van ze leven op zo,n partij zal stemmen . Ik verneem graag van jullie hoe jullie hierover denken 
Mvg Wim 

Verkiezingsfraude op grote schaal in Nederland deel 2 

Dordrecht 18-3-2017 
Na aanleiding van mijn vorige blog die totaal niet professioneel was maar gewoon informatief om mensen wakker te schudden had ik niet verwacht dat hij zoveel bekeken zou worden .

Daarom heb ik wat zitten kijken op internet of er nog meervmensen met #stemfraude bezig waren of zelf hebben meegemaakt .hieronder vinden jullie enkele voorbeelden en er zijn er nog legio te vinden .

Ik roep daarom de pvv stemmer op om geert Wilders nogmaals een mail te sturen dat wij eisen dat er een onderzoek zal komen .

G.wilders@tweedekamer.nl