Uitgelicht

Beste mensen ,Is er nog hoop ????

Als ik kijk wat er allemaal gebeurdt in deze wereld kan ik alleen maar zeggen we leven heel dicht bij wederkomst van Jezus christus .Vele die dit nu lezen zullen misschien als ze dit lezen wel lachen maar probeer er even bij te blijven want ik wil proberen het jullie te laten zien .

In het boek Mattheus 24 vragen de discipelen aan Jezus wanneer hij weer terugkomt n Jezus zegt vanaf vers 4 ‘En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.’
‭‭Matteüs‬ ‭24:4-13‬ ‭NBG51‬‬
In 1948 is de staat Israël ontstaan en Jezus zegt daar in hetzelfde hoofdstuk in Mattheus’ dit over .Hier het stuk uit de amplified bible 

‘From the fig tree learn this lesson: as soon as its young shoots become soft and tender and it puts out its leaves, you know of a surety that summer is near. So also when you see these signs, all taken together, coming to pass, you may know of a surety that He is near, at the very doors. Truly I tell you, this generation (the whole multitude of people living at the same time, in a definite, given period) will not pass away till all these things taken together take place.’
‭‭Matthew‬ ‭24:32-34‬ ‭AMP‬‬
http://bible.com/8/mat.24.32-34.amp. Hier zegt Jezus als je de vijgenboom ziet opgroeien (hier wordt de staat Israël bedoelt ) Die generatie zal geenzins voorbij gaan .Dus dat betekend dat dat onze generatie is .


Het is heel belangrijk (ook al ben je nog geen christen) om om je heen te gaan kijken war er allemaal nu in deze duistere wereld gebeurt ,je ziet allerlij profetieën in razend tempo in vervulling gaan ,en deze vind ik persoonlijk de heftigste .In het boek openbaring hoofdstuk 13 staat dit .

‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’
‭‭Openbaring‬ ‭13:16-18‬ ‭NBG51‬‬
Hier wordt gesproken over een betalings systeem  of niet soms ?? God zegt in de bijbel dit als je het merkteken aanneemt .LEES DIT AANDACHTIG AUB .

‘En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.’
‭‭Openbaring‬ ‭14:9-10‬ ‭NBG51‬‬
Je zal misschien NU wel zeggen dat is ver van mijn bed show maar ik zeg je blijf nog even verder lezen want dit staat er binnenkort te gebeuren in Europa .

Robin de Ruiter heeft zijn laatste boek ‘De komst van de Transitie’ geüpdate naar ‘2018 een wereld zonder contant geld’. Hij schrijft daarin:”De EU-commissie heeft het voornemen om in 2018 al het contante geld in de EU-landen af te schaffen en te verbieden.”

Hij schrijft letterlijk: “Het contante geld zal worden afgeschaft om de weg vrij te maken voor totale afhankelijkheid van het wereldwijde computersysteem. Door middel van een chip in een plastic pas of in uw lichaam verschaft u zich toegang tot dit systeem.

De Ruiter waarschuwt met tal van bronvermeldingen voor de volledige afhankelijkheid van de mens van dit systeem, die toegang verschaft of blokkeert tot alle primaire behoeften van de mens. ” Door de koppeling van alle systemen aan elkaar, inclusief camerasystemen, is een individu (lees: nummer) binnen de kortste keren achterhaalt.

Hij analyseert meesterlijk hoe alle systemen, van transport tot computersysteem in elkaar grijpen om controle (lees: dictatuur) op de mens te kunnen uitoefenen.

Als argument van privacy schendig wordt vaak gegeven dat als je niets te verbergen hebt, er niets aan de hand is. Niets is minder waar. Er blijft niets meer verborgen voor het alziend oog van het systeem. Dus je kan niets meer verbergen, zelfs als wil je dat.

Robin de Ruiter haalt ook aan wat angst met de mens en met de massa doet. Iets wat ik in iedere Angstmonitor benadruk geeft hij als volgt weer:”Je kunt bij grote aantallen mensen verschillende ideeën of overtuigingen implanteren nadat de gewone hersenfuncties voldoende verstoord zijn geraakt door onopzettelijke/opzettelijk veroorzaakte angsten, woede of opwinding.”

Anders gezegd, mensen die in een staat van angst zijn, zoals de angst voor vluchtelingen van dit moment, zijn gemakkelijk te manipuleren en aan te zetten tot bijvoorbeeld oorlogen of andere gewelddaden!

Tot besluit nog een prachtig optimistisch beeld van De Ruiter:
” We kunnen mensen gewoon een normaal salaris geven en de rente verlagen tot een dusdanig laag rentepercentage dat het net voldoende is om de geldmachinerie in gang te houden, zodat mensen niet alles gaan oppotten. Bankiers kunnen de wapenindustrie droogleggen en hetzelfde uit het niets gecreëerde geld uitgeven aan positieve zaken.”

“2018 een wereld zonder contant geld”

Je ziet nu zelf dat de bijbel het wordt van god heel accuraat en relevant is en roep ik op aan een ieder die dit leest word aub wakker de komende jaren worden heel heftig want de elite willen de nieuwe wereld regering keihard doordrukken met aan het hoofd een wereld leider DE ANTI CHRIST .

Toeslot vraag ik aan een ieder van jullie als je niet weet als je nu op dit moment zal sterven en je weet niet of je naar de hemel gaat bid dan dit gebed met mij mee .Je bent een gebed verwijderd met de eeuwigheid doorbrengen met Jezus in de hemel .

Het gebed :  (VUL NAAM IN), als jij vandaag het
geschenk, dat God voor je heeft, wil
aannemen, bid mij dan hardop en met
je hart na. Lieve Heer Jezus, kom in
mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was
en reinig me. Zet me vrij. Jezus dank
U, dat U stierf voor mij. Ik geloof, dat
U weer bent opgestaan en dat U weer
terug zult komen voor mij. Vul mij met
Uw heilige Geest. Geef me passie voor
de mensen, die U nog niet kennen,
honger naar de dingen van God en
vrijmoedigheid om het evangelie van
Jezus Christus door te geven. Ik ben
gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben
vergeven en ik ben op weg naar de
hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb.

 Als een dienaar van het evangelie van
Jezus Christus vertel ik je vandaag, dat
al je zonden zijn vergeven. Denk er altijd
aan naar God toe te rennen en niet
bij Hem weg, want Hij houdt van je en
heeft een geweldig plan voor jouw leven.
.

ALS JULLIE NOG VRAGEN HEBBEN OF MEER INFO WILLEN SCHROOM DAN NIET OMDAT TE VRAGEN ,JE KAN EEN BERICHT STUREN VIA MIJN TWITTER ACCOUNT .

TWITTER : WIMVISSCHER777 

GODS RIJKE ZEGEN 

Advertenties
Uitgelicht

Wat sprayen ze toch in de lucht ??????

Het zal menig een in de loop der jaren wel eens opgevallen zijn .De weersvoorspellingen zijn super en je staat s,ochtends op en je ziet een strak blauwe lucht .Maar dan een half uur later zie je allemaal vliegtuigen vliegen zoals hierboven en die vliegen Kris kras door de lucht en binnen een half uur is de mooie strak blauwe lucht gedompt onder een zware nevel ,zoals de foto hieronder .
De meeste onder ons vragen totaal niet af wat dit zijn .De meeste mensen denken dst de condens is van een vliegtuig en gaan weer verder waar ze mee bezig want zo zijn de mensen in Nederland geprogrammeerd .ze stellen geen vragen ze gedragen zich gewoon als makke schepen 

Maar als de bevolking  van Nederland eens zou weten wat er daarboven in de atmosfeer gesprayed wordt weet ik zeker dat er 10 miljoen mensen tegelijk in opstand zouden komen .Gelukkig zijn er ook artiesten die wakker zijn zoals prince hieronder vind je in interview  uit 2010 waarin hij haarfijn uitleg wat chemtrails zijn . 

 
Ze(elite) sprayen allerlei soorten chemicaliën in de lucht die weer neerkomen op de gewassen en op ons ,ze blokkeren de zonnestralen wat weer verklaart dst depressies steeds meer toenemen want mensen hebben veel zonlicht nodig .ik zal hieronder nog enkele films zetten ,neem de tijd om ze te bekijken en deel het met al je vrienden en familie .Het worde de hoogste tijd dat de mensen de waarheid horen wat de elite met ons van plan zijn .

http://youtu.be/lZaD-H_j3pU.  Secret chemtrail pilot Speaks 


http://youtu.be/jf0khstYDLA   What in the world are they spraying 

Ik hoop dat jullie weer een beetje wakkerder zijn gaan worden wat er daadwerkelijk in onze wereld aan de hand is . 


Mvg

Wim 
Uitgelicht

The day after and what now

Gisteren was een mooie dag voor onze democratie .Een grote meerderheid van het Nederlandse volk heeft tegen het associatie verdrag met Ukraine gestemd .De hele dag hielden de gecontroleerde media een beeld voor dat we het niet zouden halen .Maar het is ons toch gelukt en ik ben super blij dat het volk van Nederland wakker aan het worden is wat er werkelijk in onze wereld aan de hand is .Voor wie dat nog niet weten heb ik hier een link van de spraakmakende documentaire endgame van Alex Jones met Nederlandse ondertiteling .Deze docomantaire heeft mijn ogen geopend in 2007 .

Terugkomende op de grote overwinning van het volk wat waren de reacties van de criminelen die ons volk vertegenwoordigen .Hier onze Pinokkio mark Rutte .

Het zal nog weken duren voor het kabinet een beslissing neemt. Eerst wil Rutte overleggen met de andere EU-partners over ‘een oplossing die voor iedereen acceptabel is’. De nee-stemmers onder aanvoering van Jan Roos, Geert Wilders en Emile Roemer vierden gisteren feest. Maar of de euforie bij de tegenstemmers zal beklijven is zeer twijfelachtig. Nederland kan niet op eigen houtje het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne opblazen en zal met de hoed in de hand bij andere landen moeten vragen of het op onderdelen kan worden aangepast..

Hier wordt gesproken over aangepast nee wij hebben nee gestemd en dus gaat het gewoon niet door punt ! 

En nu terroroeroe Pechtold 

De bedenkers van het referendum geven niets om de Oekraïners!!!!!!  Ja ik had ook niks anders verwacht .


Ik roep de Nederlandse bevolking op om alles goed in de gaten te houden ,ik zal dat zeker doen met alles wat in mij is .De elite zullen er alles aan willen doen om de verdrag gewoon door te drukken en dan is het ons om in opstand te komen !!!!

Mvg 

Wim visscher 

Bijbel lezen 12-11-2017. Wat is geloof ?

Wat is geloof? 12 november – dag 316
Ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit en heb een aantal jaar gewerkt als advocaat. In veel van de strafzaken waar ik bij betrokken was, gaf de rechter de jury de opdracht om tot een oordeel te komen, maar de jury mocht de verdachte alleen schuldig verklaren als ze er zeker van waren dat diegene schuldig was. Deze oordelen waren allemaal een geloofsdaad. De jury was niet er niet bij toen de misdaad werd gepleegd. Ze moesten afgaan op het bewijs.

 

Geloof en ergens zeker van zijn staan niet tegenover elkaar. De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: ‘Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat’ (Hebreeën 11:1, GNB). Augustinus heeft geschreven: ‘God verwacht niet van ons dat we ons geloof aan Hem onderwerpen zonder ons verstand te gebruiken, maar de grenzen van ons verstand maken geloof juist noodzakelijk.’

 

Spreuken 27:15-22

1. Geloof is de weg naar echte verzadiging

‘I can’t get no satisfaction’, zong Mick Jagger in 1965. Het nummer van de Rolling Stones verklankt de roep in het hart van mensen; we proberen het steeds weer, maar ‘de ogen van een mens krijgen nooit genoeg’ (v.20b). Waar vind je verzadiging?

 

Dit gedeelte bevat een schat aan praktische wijsheid. Het waarschuwt dat je geen ruzie moet zoeken (vv.15-16). Het laat zien hoe je effectiever wordt door vriendschap: ‘Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens’ (v.17).

 

Geloof betekent de Heer dienen, zorgen voor onze meester: ‘Wie een vijgenboom verzorgt, zal de vruchten eten, wie zorgt voor zijn meester wordt geëerd’ (v.18, WV).

 

De schrijver vervolgt: ‘De afgrond van het dodenrijk raakt nooit verzadigd, en ook de ogen van een mens krijgen nooit genoeg’ (v.20) of zoals het in de ‘Bijbel in Gewone Taal’ is verwoord: ‘Mensen willen altijd meer, het is nooit genoeg, net zoals het land van de dood nooit vol raakt’ (v.20, BGT). Echte verzadiging vind je in je geloof in Jezus die heeft gezegd: ‘Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven’ (Johannes 10:10, HB).

 

Wat de schrijver vervolgens zegt over hoe belangrijk het is hoe we omgaan met complimenten is interessant: ‘De smeltkroes toetst het zilver, de oven het goud: de mens wordt getoetst door de woorden van zijn lofzang’ (Spreuken 27:21, WV).

 

Als mensen John Wimber bedankten, zei hij altijd: “Ik neem de bemoediging in ontvangst, maar de eer geef ik door aan Hem.” Iemand die gelooft, erkent dat God altijd achter elk succes zit. Hij heeft ons gemaakt en geeft ons de gaven en kansen die op ons pad komen.

 
Heer, help me om in geloof te leven, om U als mijn Heer te erkennen en U alle eer te geven. Help me om U iedere dag te dienen.

 

Hebreeën 11:1-16

2. Geloof is vertrouwen op God

‘Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden’ (vv.1-2, HB).

 

Hoe ziet geloof er in de praktijk uit?
Geloof geeft inzicht
‘Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare’ (v.3). Augustinus heeft gezegd: ‘Geloof is de eerste stap naar inzicht en inzicht is het loon van geloof. Probeer daarom niet om te begrijpen opdat je gelooft, maar geloof opdat je mag begrijpen.’

 

Geloof maakt God blij
Henoch gaf God vreugde (v.5c). ‘Henoch vertrouwde op God en daarom stierf hij niet’ (v.5a, HB). De schrijver legt uit: ‘… als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken’ (v.6, HB).

 

Geloof geeft intimiteit met God
‘Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach Hem (…) Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. (…) Door dat vertrouwen werd Hij één van hen, die voor God rechtvaardig zijn’ (v.7, HB).

 

Geloof is ‘ja’ zeggen tegen God
‘Ook Abraham had een groot geloof. (…) Abraham gehoorzaamde [God]. Hij ging weg uit zijn land, zonder dat hij wist waar hij terecht zou komen’ (v.8, BGT). Als we echt geloven moeten we wel gehoorzamen.
Abraham ging weg uit Ur, de stad van de Chaldeeën, toen die op het hoogtepunt van haar welvaart was (2006-1950 v. Chr.) Hij gaf gehoor aan Gods opdracht en ‘ging gehoorzaam op weg’ (v.8). Hij wist niet waar hij heen ging (v.8). Maar hij wist wel met wie hij op weg ging. Zijn geloof was hem, zijn gezin, zijn volk en jou en mij tot zegen.
Hij vertrouwde op God, ook toen het bewijs de andere kant op wees. Abrahams grootste teleurstelling was dat zijn vrouw geen kinderen kon krijgen om zijn geslacht voort te zetten (Genesis 11). We lezen dat Abraham ‘al bijna dood was’ (Hebreeën 11:12, BGT).
Abraham vertrouwde en geloofde God (zie Romeinen 4). Dat betekende niet dat hij nooit twijfels had. Sterker nog, hij was het wachten beu en begon een verhouding met zijn slavin. Gelukkig oordeelt God niet op basis van hun (of onze) misstappen of falen. Hij zag hun onderliggende geloof (Romeinen 4:3,18).

 

Geloof kijkt verder dan dit leven
Abraham had een langetermijnvisie. Wij leven in een maatschappij waar alles nú moet. Al onze behoeften moeten onmiddellijk worden bevredigd. Abraham hield de lange termijn voor ogen. Hij woonde ‘als vreemdeling in het land dat hem beloofd was’ (Hebreeën 11:9, WV). Hij woonde in tenten. En toch wist hij waartoe God hem had geroepen.
Hij keek niet terug naar wat hij had achtergelaten toen hij vanwege zijn geloof op weg ging. Nee, hij zag uit naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd (v.10).
Abels geloof had ook een blijvend effect: ‘… door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven’ (v.4).

De schrijver eindigt met de woorden: ‘Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was (…) Daarom schaamt God Zich er ook niet voor hun God genoemd te worden; want Hij heeft een hemelse stad voor hen gebouwd’ (vv.13,16, HB).

 
Heer, vandaag wil ik U blij maken. Ik zoek U oprecht.

 

Ezechiël 22:23-23:49

3. Geloof betekent trouw blijven

Wat moet je doen als je leeft in een maatschappij die God de rug toekeert? Hoe blijf je God trouw als alle mensen om je heen trouweloos zijn? Gooi je het bijltje erbij neer en sluit je je bij hen aan? Veroordeel je ze? Of is er een andere manier voor het volk van God?

 

De Heer sprak weer tot Ezechiël. Wat Hij zei was typerend: ‘De mensen van het volk bedriegen en beroven elkaar. Ze onderdrukken arme en machteloze mensen. En ze behandelen vreemdelingen op een oneerlijke manier’ (22:29, BGT).

 

Hij beschrijft de zonde van Jeruzalem en Samaria als de zonde van twee hoeren die ‘zich steeds meer als een hoer gedragen’ (23:19, BGT).

 

Zonde en verslaving kunnen niet verzadigen en daarom zetten ze aan tot steeds extremer gedrag. Het was de bedoeling dat de mensen God liefhadden en Hem trouw waren. Maar in plaats daarvan begeerden ze de verkeerde dingen.

 

Het is verrassend om deze schokkende en expliciete taal te lezen in de Bijbel, maar God gebruikt deze afschuwwekkende beelden om het volk te helpen inzien hoe zondig ze zijn en hoeveel verdriet dat Hem doet.

 

Aan de basis van het probleem ligt hun ontrouw aan de Heer. ‘Daarom – dit zegt God, de HEER –, omdat je mij vergeten bent en mij de rug hebt toegekeerd, daarom zul je nu de schande van je overspel dragen’ (v.35).

 

God vergeten is het tegenovergestelde van geloof. Het heeft de verschrikkingen die hier worden beschreven tot gevolg.

 

Maar Ezechiël bleef trouw aan God. Hij bleef Gods boodschap verkondigen. God was op zoek naar iemand die een goed woordje voor het volk kon doen en ‘die voor het land in de bres wilde springen’ (22:30). Dit is de weg van trouw voor het volk van God.

 

Ik ben zo dankbaar voor alle mensen die door de jaren heen tegen me hebben gezegd dat ze regelmatig voor ons bidden. We hebben bij ons in de kerk ook een gebedsruimte waar 24 uur per dag, 7 dagen per week kan worden gebeden en ik ben er zo blij mee hoe dit mensen heeft aangespoord om te bidden en voorbede te doen.

 

Bidden helpt echt en voorbede is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Geef gebed en voorbede een hoge prioriteit in je leven.

 

Seksuele lust, die ten diepste voortkomt uit een honger naar intimiteit, kan alleen worden verzadigd door onze band met God. Het gedeelte van Ezechiël is verbazingwekkend actueel als we kijken naar het grote aantal mensen dat tegenwoordig kampt met een seksverslaving. Gebed in het geloof dat God zal belonen wie Hem zoekt (Hebreeën 11:6), is een belangrijk onderdeel van de oplossing.

 

Houd je ogen gericht op Jezus. Vertrouw op Hem. Blijf in Hem. Dien Hem met heel je hart. Leef je leven in geloof. Blijf Hem trouw en bid trouw voor anderen. Dat is de weg naar echte verzadiging. Geloof maakt God blij.

Heer, laat mijn geloof groeien.

 

Hou vol !! God is er voor jou 

Hou vol11 november – dag 315
Maryam en Marziyeh werden in maart 2009 gearresteerd in Iran. Hun misdaad was dat ze christenen waren. Ze werden geblinddoekt, ondervraagd. Ze werden ziek tijdens hun verblijf in de gevangenis. Op 9 augustus 2009 werden ze voorgeleid. De heer Haddad, de aanklager, vroeg de twee vrouwen of ze christen waren. Ze antwoordden: “Wij hebben Jezus lief”. Hij herhaalde zijn vraag en zij antwoordden: “Ja, wij zijn christen.”

 

Haddad vroeg of ze er spijt van hadden dat ze christen waren geworden. Hun antwoord hierop was: “Nee, we hebben geen spijt.” Hierna zei hij nadrukkelijk: “Jullie moeten je geloof mondeling en schriftelijk afzweren.” Ze hielden vol en antwoordden: “We zweren ons geloof niet af.”

 

Toen droeg Haddad de vrouwen op om terug te gaan naar de gevangenis en na te denken over hun opties. Als ze klaar waren (om toe te geven) mochten ze terugkomen. Maryam en Marziyeh reageerden hierop met de woorden: “We hebben al nagedacht.”

 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft aan christenen die werden vervolgd: ‘… in een moeizame worsteling met het lijden hebt [u] standgehouden’ (Hebreeën 10:32), net als Maryam en Marziyeh toen ze werden aangeklaagd. (God zij dank zijn ze nu weer op vrije voeten.)

 

Vaak is de wil om door te zetten van doorslaggevende betekenis bij het slagen of mislukken van dingen in ons leven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van een nieuwe vaardigheid of een nieuwe sport en voor succes op het werk. Ook voor ons leven als christen is doorzettingsvermogen cruciaal. Als je wilt leren om de Bijbel te lezen, om te bidden, om het kwaad te weerstaan of om wat dan ook te doen, moet je leren doorzetten. De schrijver van de brief aan de Hebreeën spoort zijn lezers aan om niet op te geven, maar te volharden (vv.34-39).

 

Psalm 123:1-4

1. Vraag God om hulp

‘Ik kijk omhoog naar u, naar u, Heer in de hemel’ (v.1, BGT). Wacht net als de psalmdichter geduldig op Gods hulp. Houd vol als je wordt tegengewerkt: ‘We worden slecht behandeld, we houden het bijna niet meer uit. Onze onderdrukkers beledigen ons, ze lachen om onze pijn. Het is bijna niet te verdragen’ (vv.3b-4, BGT).

 

In reactie op deze tegenwerking wendt de psalmdichter zich tot God. Hij schrijft: ‘Naar u sla ik mijn ogen op, naar u (…) zo volgen onze ogen de HEER, onze God’ (vv.1-2). Hij richt zich tot God omdat hij erkent wie God is – degene ‘die in de hemel troont’ (v.1) – en vanwege zijn band met God.

 

God is ‘de Heer, onze God’. Vraag Hem om hulp: ‘… zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen, en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres, zo volgen onze ogen de HEER, onze God, tot hij ons genadig wil zijn’ (v.2).

 
Heer, wat er ook gebeurt vandaag, help me om vol te houden, door te zetten en mijn ogen op U gericht te houden.

 

Hebreeën 10:19-39

2. Wees standvastig

Ook vandaag de dag worden miljoenen christenen over de hele wereld vervolgd vanwege hun geloof. De brief aan de Hebreeën is gericht aan christenen die werden vervolgd, waarschijnlijk in opdracht van Nero in Rome. Een van de belangrijkste bedoelingen van deze brief is om de lezers aan te sporen om vol te houden. De schrijver is klaar met zijn leerstellingen. Nu begint een uitvoerige oproep om vol te houden. Hij geeft redenen en bemoediging om door te zetten.
Je mag vertrouwen hebben
Zet door om wat Christus voor je doet en heeft gedaan. Je hebt een nieuwe vrijheid, vrijmoedigheid en vertrouwen. Je wordt met open armen bij God ontvangen door het offer dat Jezus heeft gebracht: ‘we kunnen vol vertrouwen de ware heilige tent van God binnengaan (…) Daardoor kunnen wij nu bij God komen’ (vv.19-20, BGT).

 

Je staat er niet alleen voor
We moeten volhouden omdat we elkaar tot hulp kunnen zijn. We worden aangespoord om als gemeenschap ‘zonder te wankelen datgene [te] blijven belijden waarop we hopen’ (v.23). Blijf vaak samenkomen: ‘Laten we (…) elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen’ (vv.24-25a).

 

Het is echt belangrijk
Hij waarschuwt ervoor om niet ‘willens en wetens [te] blijven zondigen’ (v.26a). Dit betekent met opzet zondigen, tegen beter weten in. Hij waarschuwt voor een huiveringwekkend oordeel: ‘Je bent een vijand van God geworden. En God zal rechtspreken over zijn vijanden. Hij zal hen met een vreselijk vuur vernietigen. (…) als iemand zijn geloof opgeeft, dan verdient hij een nog veel zwaardere straf. Want zo iemand spot met de Zoon van God. (…) als de levende God je straft, dan is dat verschrikkelijk!’ (vv.27-31, BGT).
Dit wordt vaak gebruikt tegen mensen buiten de kerk, maar eigenlijk is dit het oordeel van de Heer over zijn eigen volk. Gelukkig hebben de Hebreeën aan wie de brief gericht is, zich hieraan niet schuldig gemaakt. Hij roept de tijd in herinnering dat ze standhielden (v.32).

 

Je zult rijkelijk worden beloond
De briefschrijver spoort hen aan: ‘Vrienden, denk eens terug aan de tijd dat jullie net bij Christus hoorden. Jullie zijn toen blijven geloven, ook al moesten jullie veel lijden. Jullie hadden het zwaar, omdat je in het openbaar uitgescholden werd. En jullie hadden het ook zwaar door de moeilijkheden van andere christenen. Jullie zorgden voor de christenen die in de gevangenis zaten. En als jullie bezit geroofd werd, dan waren jullie toch blij. Want jullie wisten dat God je iets gegeven had dat beter was, iets dat je nooit kwijt zou raken’ (vv.32-34, BGT).

 

Heb geduld
Het leven is lang en het leven is kort. Aan de ene kant is het leven lang. Tijdens je leven krijg je te maken met beproevingen, verleidingen en problemen waar je doorzettingsvermogen, geduld en uithoudingsvermogen voor nodig hebt. ‘Houd vol en doe wat God wil. Dan zullen jullie krijgen wat God beloofd heeft’ (v.36, BGT).
Aan de andere kant is het leven kort. Binnen een korte tijd zijn we gestorven of is Jezus teruggekomen:

‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg’ (v.37).

De schrijver is vol vertrouwen dat zijn lezers zullen volharden: ‘Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven’ (v.39).

Heer, help me om vol te houden en bij samenkomsten anderen te bemoedigen om liefdevol te zijn en het goede te doen.

 

Ezechiël 21:1-22:22

3. Ga de confrontatie met het kwaad aan

Persoonlijk vind ik het moeilijk om de confrontatie aan te gaan, maar soms is het nodig. Ezechiël krijgt de opdracht om de confrontatie aan te gaan en de mensen te vertellen hoe slecht ze zich gedragen (22:2, BGT).

 

Hij had de opdracht gekregen om aan te klagen en te profeteren (21:2). Dit was bepaald geen gemakkelijke opdracht. Hij moest een moeilijke boodschap brengen die lijnrecht inging tegen de heersende cultuur. En toch zette hij door. Hij gaf niet op. Hij hield vol. Hij bleef verkondigen en aanklagen. Steeds weer sprak de Heer tot hem en steeds weer gaf hij deze woorden door.

 

God wist dat het niet makkelijk was. Hij bemoedigde Ezechiël: ‘De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, richt je blik op Jeruzalem en klaag de heiligdommen aan, profeteer tegen het land van Israël. Zeg: “Dit zegt de HEER: Ik keer me tegen je” ‘ (21:6-8a). Dat moet echt heel moeilijk zijn geweest.

 

De zonden die hij aan de kaak stelt zijn even relevant voor ons als voor het volk van Israël in die tijd: ouders minachten, gebrek aan zorg voor of zelfs misbruik van armen en zwakken (onder wie immigranten, weduwen en wezen), seksueel misbruik, incest, verkrachting, corruptie, hebzucht en uitbuiting (22:7-12).

 

Ze zijn God vergeten: ‘… mij ben je vergeten – spreekt God, de HEER’ (v.12b). Als je in het Westen woont, leef je in een maatschappij die het gevaar loopt om God te vergeten. Als we om ons heen kijken in deze wereld waarin zoveel onrecht is, kom je gemakkelijk in de verleiding om te denken dat God ons vergeten is. Paradoxaal genoeg laten gedeelten als dit, waarin Gods oordeel wordt geschetst, juist zien hoeveel God om ons geeft. God vindt onrecht en leed verschrikkelijk. Daarom is Hij ook zo woedend op mensen die anderen onrecht en leed aandoen en daarom weigert Hij om mensen in nood af te wijzen.

 

Dit alles heeft ook een spirituele dimensie. Het is niet alleen onze zorg om onrecht te bestrijden, maar ook om mensen weer terug bij God te brengen. De bijzondere boodschap van het tweede gedeelte van Ezechiël (en van de hele Bijbel) is dat dit oordeel niet het einde is. God zal genadig zijn en zijn volk verlossen en redden.

 

Deze diepgevoelde zorg van God voor de armen, de verdrukten en de verlorenen was Ezechiëls drijfveer en is de drijfveer geweest van christenen door de eeuwen heen. Generaal William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, was een toonbeeld van doorzettingsvermogen. Hij zei: ‘Zolang vrouwen huilen, blijf ik vechten; zolang kleine kinderen honger hebben, blijf ik vechten; zolang mannen steeds weer naar de gevangenis moeten, vrijkomen en weer gevangengezet worden, blijf ik vechten; zolang er een arm meisje verloren op straat leeft, blijf ik vechten; zolang er een donkere ziel is zonder het licht van God, blijf ik vechten; ik blijf vechten tot het eind.’

Heer, help me om vastberaden te zijn en me niet uit het veld te laten slaan door tegenwerking, minachting en spot. Help me vol te houden en steeds weer de confrontatie aan te gaan met het kwaad en het goede nieuws over Jezus tot het einde toe te blijven verkondigen.

 

What if the rapture is real .How can i check that ? 

What if the rapture is real .How can i check this .
First look at the news everyday and put your bible beside that .
Look at Matthew 24 
‘As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. “Tell us,” they said, “when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age?”’

‭‭Matthew‬ ‭24:3‬ ‭NIV‬‬

http://bible.com/111/mat.24.3.niv
The answer from jesus is 
‘Jesus answered: “Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah,’ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. “Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other,
Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come.’

‭‭Matthew‬ ‭24:4-10, 12-14‬ ‭NIV‬‬

http://bible.com/111/mat.24.4-10,12-14.niv

Wat als de opname echt is !!

Wat als de opname nu echt waar is .Hoe kan ik dat checken ? 
Kijk goed naar het nieuws en legt de bijbel ernaast ‘

 Kijk mattheus 24 
‘‘Wanneer zal dat gebeuren?’ vroegen de leerlingen later, toen Hij met hen op de helling van de Olijfberg zat. ‘Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt?’’

‭‭Mattheüs‬ ‭24:3‬ ‭HTB‬‬

http://bible.com/75/mat.24.3.htbhttp://bible.com/75/mat.24.3.htb
 

Het antwoord van jesus is ?
‘‘Wanneer zal dat gebeuren?’ vroegen de leerlingen later, toen Hij met hen op de helling van de Olijfberg zat. ‘Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt?’
Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij Mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van Mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen.’

‭‭Mattheüs‬ ‭24:3, 6-14‬ ‭HTB‬‬

http://bible.com/75/mat.24.3,6-14.htbhttp://bible.com/75/mat.24.3,6-14.htb
Dus leest dit goed en leg de krant ernaast dan kan ik alleen concluderen heel spoedig .

Evangelist under heavy attack for pointing out radical islam 

Unfollow me. 
I’ve been attacked and even threatened for my last video, “Jesus Over Isis” Spoken Word. The crazy thing is, the harsh words are not only coming from islamists, but from people claiming to be Christians. People are upset about me calling out radical Islam. I find it strange that they do not share the same outrage over innocent believers being slaughtered at the hands of radicals right now overseas. For those who said I shouldn’t speak out about other religious leaders, let me ask you a question… If your neighbor’s house was on fire, would you tell them? I’m sure you would if you cared about them. That’s what I’m doing. I’m warning people. I refuse to sit back like a coward while a false religion is leading people to hell. I’d rather warn people and have them be upset with me now, than stay quiet and have them be upset with me in eternity for not speaking up. If you want a watered-down message, unfollow me. You won’t find that here. I’ve been called to speak the truth. For me, it’s Jesus Jesus Jesus till the day I die. 
“Rescue those being led away to death; hold back those staggering toward slaughter.” Proverbs 24:11 

Link for the video.    https://youtu.be/gBfx1sYjnHo

Christelijk evangelist aangevallen !!!!

Unfollow me. 
I’ve been attacked and even threatened for my last video, “Jesus Over Isis” Spoken Word. The crazy thing is, the harsh words are not only coming from islamists, but from people claiming to be Christians. People are upset about me calling out radical Islam. I find it strange that they do not share the same outrage over innocent believers being slaughtered at the hands of radicals right now overseas. For those who said I shouldn’t speak out about other religious leaders, let me ask you a question… If your neighbor’s house was on fire, would you tell them? I’m sure you would if you cared about them. That’s what I’m doing. I’m warning people. I refuse to sit back like a coward while a false religion is leading people to hell. I’d rather warn people and have them be upset with me now, than stay quiet and have them be upset with me in eternity for not speaking up. If you want a watered-down message, unfollow me. You won’t find that here. I’ve been called to speak the truth. For me, it’s Jesus Jesus Jesus till the day I die. 
“Rescue those being led away to death; hold back those staggering toward slaughter.” Proverbs 24:11

Link for video is here https://youtu.be/gBfx1sYjnHo

Thierry baudet waarschuwde gisteren het Nederlandse volk 

Die ondergang van de Nederlandse — en eigenlijk gewoon van de Westerse — beschaving vindt ontegenzeggelijk plaats. Maar toch is er een gevaar. Zoals Baudet terecht uitlegde vindt dit proces namelijk wel zo langzaam plaats dat het nog niet voor “paniek” zorgt, en dus ook niet voor grootschalige protesten van burgers. We zijn als de kikker die langzaam gekookt wordt in water, niet als de kikker die opeens in een hete pan gegooid wordt en onmiddellijk, als instinctieve reactie, eruit springt.

Thierry Baudet